VPN

Prywatne Sieci Korporacyjne

Polnetkom proponuje bezpieczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb łączności. Rozwiązania te są dokładnie dostosowane do szybkiej komunikacji pomiędzy centralą firmy, a jej oddziałami i filiami na obszarze całej Europy.

 

Sieci Korporacyjne i Usługi

Rozwiązanie POLNETKOM umożliwia przedsiębiorstwom powiększenie zasięgu ich korporacyjnych sieci do odległych lokalizacji. Usługa pozwala na łączenie sieci każdego rodzaju i wielkości. Rozwiązania te są tak zaprojektowane, aby obsługiwały różnorodne usługi, a rozproszone biura oddziałów i filii podłączone do sieci mogły swobodnie utrzymywać codzienną komunikację z zakresu usług takich jak:

  1. wysokiej jakości połączenia telefoniczne
  2. połączenia konferencyjne
  3. szybka transmisja faksów
  4. dostęp do poczty elektronicznej i internetu
  5. wideokonferencje
  6. wirtualne sieci VPN
  7. zarządzanie bazami danych
  8. aplikacje klient - serwer

Odległe biura mogą także korzystać z usług szybkiej transmisji danych dla firmowej łączności WAN, wideokonferencji i innych usług infomatycznych.

 

Bezpieczeństwo i Poufność

Bezpieczeństwo i poufność danych są głównym wymogiem i potrzebą każdego przedsiębiorstwa. Celem wdrożenia zapewniających bezpieczeństwo rozwiązań jest dostarczenie użytkownikowi ochrony na łączu satelitarnym i zapobieganie nieautoryzowanym "podsłuchom" na połączeniu. Bezpieczeństwo dotyczy także ochrony tożsamości użytkownika włączając w to jego dokładną lokalizację, sygnał nadawania i odbierania oraz treść przesyłanych danych poprzez IPsec.

Usługi dostarczane poprzez IPsec są zabezpieczone i poufne. Dotyczy to identyfikacji pochodzenia przesyłanych danych, jednolitości danych i ochrony na wypadek kolejnej próby kontrolowanego dostępu.

 

VPN

 

Szczególne Cechy Rozwiązania:

•  Rozwiązanie atrakcyjne cenowo

•  Szybki Rozwój - natychmiastowe włączenie do sieci na terenie pokrytym wiązką satelitarną

•  Architektura Gwiazdy - system wspierający połączenia między centralną stacją HUB, a setkami rozproszonymi stacjami klienckimi

•  Centrum Zarządzania Siecią - odległe terminale mogą być monitorowane z centrali przedsiębiorstwa

•  Wolnostojący odległy zestaw VSAT z małym talerzem (od 0,75m do 1,2m)

•  Bezpieczne połączenie end-to-end

 

Specyfikacja Techniczna

• Usługa jest dopasowana do pojemności sieci klienta i jego potrzeb. Zapewnia ruch symetryczny i asymetryczny z wysoką maksymalną przepływnością danych wysyłanych i odbieranych:
- do 8 Mbps download stream i do 2 Mbps upload stream

•  Bezpieczne połączenie end-to-end

•  Połączenie typu punkt-punkt

•  Wolnostojący odległy zestaw VSAT z małym talerzem (od 0,75m do 1,2m)

•  Standaryzacja Obsługiwanych Protokołów - nasze rozwiązania współpracują jednocześnie z różnymi protokołami: TCP/IP włączając IP routing, SDLC, X.25, voice, MPEG1, MPEG2 i inne.

 

Nasze rozwiązania satelitarnej łączności umożliwiają przedsiębiorstwom i ich rozproszonym biurom komunikację bezpieczną, szybką, pewną i niezawodną. Rozwiązania te znalazły zastosowanie na rynku:

- bankowym

- telefonicznym

- militarnym

- paliwowym

- przedsiębiorstw wielooddziałowych

- sieci marketów

Centrum zarządzania siecią SATLYNX gwarantuje najwyższą jakość usług u wszystkich jej użytkowników końcowych.

Projekt i wykonanie: www.CoolPage.pl