S9000C

System 9000C stanowi specjalnie zaprojektowany moduł kompatybilny z routerami Cisco Series 2600 / 2800 / 3700 / 3800 oraz z platformą VSAT 9000X. To efektywny produkt satelitarny gwarantujący wysoką dostępność połączeń sieciowych. Na wypadek przerwy w łączności lub uszkodzenia sieci naziemnych umożliwia ciągłość pracy bez żadnej różnicy jakościowej w stosunku do uprzedniego dostępu do sieci.

Zapewnienie ciągłości pracy oraz szybka możliwość usunięcia szkód to podstawowe wymagania przedsiębiorstw wobec sieci. 9000C gwarantuje dostępność komunikacji, redukcję utraconych dochodów, zwiększa produktywność pracowników i obniża koszty ponoszone w wyniku przerw w dostępie do sieci.

Satelitarny moduł sieciowy Cisco IP VSAT jest kompatybilny z serią Cisco 2800
(z wyjątkiem 2801) oraz z serią 3800, 2600XM, 2691 i 3700. Moduł Cisco IP VSAT zapewnia funkcjonalność modemu satelitarnego VSAT dostarczając bezprzewodowe łącze, które może być zarządzane bezpośrednio z routera Cisco przez interfejs IOS.

Rozwiązanie 9000C składa się z modułu Cisco IP VSAT (VSAT NM) oraz z modemu 9000X umożliwiającego dostęp do sieci. Zawiera w sobie pełny hardware i rozwiązania łączności zawierających bezprzewodowy backup w sieci WAN dla strategicznie najważniejszej transmisji danych, głosu oraz video. Zapewnia tym samym szybkie usuwanie szkód oraz natychmiastową mobilną komunikację.


Typowe zastosowanie:

- większość popularnych aplikacji IP, szczególnie Internet oraz VPN
- backup
- multicast
- VoIP
- video, głos
- LAN (WLAN)
- Land Mobile Radio
- oraz wiele różnego rodzaju kombinacji powyższych rozwiązań

 

Komunikacja mobilna


Moduł Cisco IP VSAT tworzy również część systemu Cisco IMICS dla szybkiej, mobilnej komunikacji. IMICS zapewnia rozwiązanie ‘wszystko w jednym’ dla lokalnej przewodowej i bezprzewodowej łączności, która używa modułu Cisco IP VSAT jako zabezpieczenia dla publicznego Internetu lub prywatnej sieci korporacyjnej.

Zobacz pokrewne:

S9000X

DVB - S 360E

DVB - RCS 3020

SCPC

iDirect

Mesh
S9000C

                    S9000C
                 Cisco IMICS          Mapa zasięgu S9000C
Projekt i wykonanie: www.CoolPage.pl